Tìm kiếm nâng cao

Máy chà sàn Clepro

Máy chà sàn Clepro C51B

Máy chà sàn Clepro C51B

Mã sản phẩm:
61,000,000đ
68,000,000đ
-10%
Máy chà sàn CleproX CX-200T

Máy chà sàn CleproX CX-200T

Mã sản phẩm:
8,400,000đ
12,000,000đ
-30%
Máy chà sàn Clepro C35E

Máy chà sàn Clepro C35E

Mã sản phẩm:
22,000,000đ
28,600,000đ
-23%
Máy chà sàn Clepro CS17R

Máy chà sàn Clepro CS17R

Mã sản phẩm:
Liên hệ
Máy chà sàn Clepro C50E

Máy chà sàn Clepro C50E

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Máy chà sàn Supper Clean

Máy chà sàn Super Clean BD1A

Máy chà sàn Super Clean BD1A

Mã sản phẩm:
Liên hệ
Máy chà sàn Supper Clean BD2A

Máy chà sàn Supper Clean BD2A

Mã sản phẩm:
Liên hệ
Máy chà sàn Supper Clean K201

Máy chà sàn Supper Clean K201

Mã sản phẩm:
Liên hệ
Máy chà sàn đơn Super Clean SC-002

Máy chà sàn đơn Super Clean SC-002

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Máy chà sàn Kumisai

Máy chà sàn Kumisai KMS 75B

Máy chà sàn Kumisai KMS 75B

Mã sản phẩm:
36,000,000đ
44,000,000đ
-18%
Máy chà sàn Kumisai KMS-180

Máy chà sàn Kumisai KMS-180

Mã sản phẩm:
21,000,000đ
26,000,000đ
-19%
Máy chà sàn Kumisai KMS201

Máy chà sàn Kumisai KMS201

Mã sản phẩm:
18,500,000đ
23,000,000đ
-20%
Máy chà sàn Kumisai KMS 88

Máy chà sàn Kumisai KMS 88

Mã sản phẩm:
8,500,000đ
11,000,000đ
-23%
Máy chà sàn Kumisai KMS523

Máy chà sàn Kumisai KMS523

Mã sản phẩm:
9,500,000đ
13,000,000đ
-27%

Máy chà sàn Camry

Máy chà sàn Camry BF 528

Máy chà sàn Camry BF 528

Mã sản phẩm:
14,000,000đ
16,000,000đ
-13%
Máy chà sàn Camry BF527

Máy chà sàn Camry BF527

Mã sản phẩm:
14,800,000đ
18,000,000đ
-18%
Máy chà sàn Camry BF 522

Máy chà sàn Camry BF 522

Mã sản phẩm:
10,000,000đ
14,000,000đ
-29%

Máy chà sàn Fasa

Máy chà sàn liên hợp Fasa A136B

Máy chà sàn liên hợp Fasa A136B

Mã sản phẩm:
55,000,000đ
66,000,000đ
-17%
Máy chà sàn liên hợp Fasa A5 EVO 50 E

Máy chà sàn liên hợp Fasa A5 EVO 50 E

Mã sản phẩm:
58,000,000đ
74,000,000đ
-22%
Máy chà sàn liên hợp Fasa A9 66BT

Máy chà sàn liên hợp Fasa A9 66BT

Mã sản phẩm:
Liên hệ
Máy Chà Sàn Liên Hợp Fasa A12-75T

Máy Chà Sàn Liên Hợp Fasa A12-75T

Mã sản phẩm:
218,000,000đ
290,000,000đ
-25%
Máy chà sàn Fasa A1 36E

Máy chà sàn Fasa A1 36E

Mã sản phẩm:
39,000,000đ
48,000,000đ
-19%

Máy Chà Sàn Kenper

Máy chà sàn Kenper Ranger 520B

Máy chà sàn Kenper Ranger 520B

Mã sản phẩm:
Liên hệ
Máy chà sàn Kenper Hussar 770B

Máy chà sàn Kenper Hussar 770B

Mã sản phẩm:
Liên hệ
Máy chà sàn Kenper Hussar 670B

Máy chà sàn Kenper Hussar 670B

Mã sản phẩm:
Liên hệ
Máy chà sàn ngồi lái Kenper Hussar 870B

Máy chà sàn ngồi lái Kenper Hussar 870B

Mã sản phẩm:
186,000,000đ
220,000,000đ
-15%
Máy chà sàn Kenper S520B Basic

Máy chà sàn Kenper S520B Basic

Mã sản phẩm:
57,000,000đ
69,000,000đ
-17%

Máy chà sàn các hãng

Máy chà sàn Karva KVG-17F

Máy chà sàn Karva KVG-17F

Mã sản phẩm:
17,000,000đ
22,000,000đ
-23%
Máy đánh bóng sàn Karva KVG-17E

Máy đánh bóng sàn Karva KVG-17E

Mã sản phẩm:
14,000,000đ
15,000,000đ
-7%
Máy chà sàn Hiclean HC 185

Máy chà sàn Hiclean HC 185

Mã sản phẩm:
13,000,000đ
16,000,000đ
-19%
Máy chà sàn liên hợp IPC CT5

Máy chà sàn liên hợp IPC CT5

Mã sản phẩm:
34,000,000đ
42,000,000đ
-19%
Máy chà sàn IPC CT30 B45

Máy chà sàn IPC CT30 B45

Mã sản phẩm:
Liên hệ

Phụ kiện máy chà sàn

Miếng pad chà sàn 17 inch

Miếng pad chà sàn 17 inch

Mã sản phẩm:
600,000đ
800,000đ
-25%
Mâm gai dùng cho máy chà sàn

Mâm gai dùng cho máy chà sàn

Mã sản phẩm:
600,000đ
800,000đ
-25%
Miếng gắn phíp máy chà sàn

Miếng gắn phíp máy chà sàn

Mã sản phẩm:
600,000đ
780,000đ
-23%