Thông tin chuyển khoản

Cập nhật: 2017-01-18 11:55:08
Lượt xem: 296

Thông tin chuyển khoản

 

Khách hàng dùng hệ thống Maritime bank

Công ty cổ phần Tư vấn giải pháp và chuyển giao công nghệ 3C

Số tài khoản : 03101010100423

Tại : Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Đống Đa - Hà Nội

 

Khách hàng dùng hệ thống VPBank

Chủ tài khoản : Đỗ Hồng Minh

Số tài khoản : 82933093

Tại : Ngân hàng VPBank - Chi nhánh Hà Nội

 

Khách hàng dùng hệ thống Vietcombank 

Chủ tài khoản : Phó Đức Thắng

Số tài khoản : 0021001457890

Tại : Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội

 

 

Các bài viết khác