Máy chà sàn các hãng

Máy chà sàn IPC CT45 B50

Máy chà sàn IPC CT45 B50

Mã sản phẩm:
65,000,000 đ
79,000,000 đ
-18%
Máy chà sàn liên hợp IPC CT5

Máy chà sàn liên hợp IPC CT5

Mã sản phẩm:
34,000,000 đ
42,000,000 đ
-19%
Máy chà sàn Karva KVG-17F

Máy chà sàn Karva KVG-17F

Mã sản phẩm:
17,000,000 đ
22,000,000 đ
-23%
Máy chà sàn Hiclean HC 185

Máy chà sàn Hiclean HC 185

Mã sản phẩm:
13,000,000 đ
16,000,000 đ
-19%
Máy đánh bóng sàn Karva KVG-17E

Máy đánh bóng sàn Karva KVG-17E

Mã sản phẩm:
14,000,000 đ
15,000,000 đ
-7%
Máy chà sàn IPC CT30 B45

Máy chà sàn IPC CT30 B45

Mã sản phẩm:
Liên hệ