Màn chiếu 120 inch có những loại nào?

Màn chiếu 120 inch có những loại nào?

Màn chiếu  là phụ kiện không thể thiếu đi kèm với máy chiếu. Màn chiếu là nơi hiển thị hình ảnh được phát từ máy chiếu, màn chiếu chất...